TOPPODOTHERAPIE

Afspraak?

Afspraak?

U kunt op verwijzing van de arts of specialist een afspraak inplannen bij de podotherapeut. Daarnaast zijn alle podotherapeuten aangesloten bij Toppodotherapie ook direct toegankelijk gezien zij voldoen aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Dit betekent voor u dat wanneer u zonder verwijsbrief komt, de podotherapeut verplicht is een korte screening uit te voeren om te zien of er een indicatie bestaat voor podotherapie. Wanneer uit deze screening blijkt dat er een indicatie voor podotherapie bestaat is het wettelijk verplicht dat u schriftelijk toestemming geeft voor de start van het onderzoek en de daaruit eventueel volgende behandeling. Deze schriftelijke toestemming met uw handtekening vervangt als het ware de schriftelijke verwijzing van de huisarts of andere specialist.

Klantwaardering

9.13

Algemene indruk:
Informatie:
Deskundigheid:
Service:
Wachttijd:

Man: 33%

Vrouw: 67%

Geef uw waardering

@Toppodotherapie