TOPPODOTHERAPIE

Podotherapeut / podoloog

Podotherapeut / podoloog

Podotherapeut en podoloog worden in de volksmond vaak met elkaar verward. Hoewel beide groepen zich bezighouden met klachten aan de onderste extremiteit is er wel degelijk een groot verschil tussen deze beroepsgroepen.

Podotherapie is een wettelijk erkend beroep volgens de Wet BIG, artikel 34 (Ministerie van VWS). Dit betekent dat de titel podotherapeut beschermd is en niet door eenieder gevoerd mag worden. Een podotherapeut heeft gegarandeerd de 4-jarige HBO-opleiding Podotherapie (“Bachelor-Degree”) met goed gevolg afgerond. Een podotherapeut is na het behalen van zijn HBO-bachelor degree officieel paramedicus. Hij is veelal ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en geregistreerd in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici.

De titel ‘podoloog’ is onbeschermd en mag door eenieder gevoerd worden. Het opleidingsniveau varieert van een gedegen opleiding (door de Academie voor Podologie) tot een korte cursus. Ook de beroepen,podokinesioloog, podoposturaaltherapeut en podo-orthesioloog zijn geen beschermde titels. Vraag goed na naar wie u nu bent doorverwezen, aangezien de termen maar al te vaak door elkaar heen worden gebruikt! Dit kan namelijk afhangen van de klachten waarvoor u wordt doorverwezen en van de persoonlijke voorkeur van de verwijzer. Bij twijfel altijd navragen aan de verwijzer daar deze wellicht een goede reden heeft om u naar een podoloog dan wel podotherapeut door te sturen.

Klantwaardering

9.13

Algemene indruk:
Informatie:
Deskundigheid:
Service:
Wachttijd:

Man: 33%

Vrouw: 67%

Geef uw waardering

@Toppodotherapie